បុណ្យកឋិនទាន

សកម្មភាពពិធីសូត្រមន្តល្ងាចថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១០
     
     
ព្រះគ្រូចៅអធិការ សម្ដែងព្រះធម៌ទេសនា (បុណ្យកឋិន)
     
មុនពេលហែរ និងពេលកំពុងដង្ហែរ អង្គកឋិនទាន
     
   
 

 


បង្ហាញជារូបភាពស្លាយស្ហូ

ស្លាយដ៍សូវ៍​នេះ​ត្រូវការ JavaScript។

បង្ហាញជាវិដេអូ


Advertisements