> វេនកាន់បិណ្ឌទី៦

5 10 2012

ធានាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី សាខាពោធិ៍ចិនតុង និងសាខាចោមចៅៈ វេនកាន់បិណ្ឌទី៦​ នៅវត្តពោធិសត្ថារាម (ពោធិ៍ចិនតុង) ដែលដឹកនាំដោយៈ លោក ជៃ ពិសិដ្ឋ នាយកធានាគារ អេស៊ីលីដា សាខាពោធិ៍ចិនតុង និង លោក ឈាន គឹមហេង នាយកធានាគារ អេស៊ីលីដា សាខាចោមចៅ ព្រមទាំងសហការីទាំងអស់ ។

ភូមិតាងួន និងផ្សារស៊ិនជូរីផ្លាហ្សាៈ វេនកាន់បិណ្ឌទី៦​ នៅវត្តពោធិសត្ថារាម (ពោធិ៍ចិនតុង) ដែលដឹកនាំដោយៈ លោក​ សេង សាខុន, លោក ឌុក ហៃ, លោក ឌួង យ៉ាម៉ៅ, អ្នកស្រី ឡៃ សុខា, ឧបាសិកា មុំ ខិត, ឧបាសិកា ជឹម ខុន, ឧបាសិកា សេត សាវ៉ាត, លោក ឯម ញ៉ាន, លោក យ៉ាង សំអឿន, លោក ព្រីង សាវ៉ន, ឧបាសិកា មុំ, លោកស្រី កង ផល្លី, អ្នកស្រី ជា សុខហេង, អ្នកស្រី វង់ ចាន់ដារ៉ា, អ្នកស្រី យឿន ស្រី, ឧបាសិកា ស៊ឹម ពៅ ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទក្នុងតាងួន និងផ្សារស៊ិនជូរីផ្លាហ្សាទាំងមូល ។

នេះជាសកម្មភាពពេលសូត្រមន្តៈ
Advertisements

សកម្មភាព

ពត៌មាន