> វេនកាន់បិណ្ឌទី៤

4 10 2012

ភូមិចុងថ្នល់ខាងលិចៈ វេនកាន់បិណ្ឌទី៤​ នៅវត្តពោធិសត្ថារាម (ពោធិ៍ចិនតុង) ដែលដឹកនាំដោយៈ លោក ងឿម សម្បត្តិ ប្រធានភូមិ, លោក វ៉ក សុកគង់ អនុប្រធាន, ឧបាសក ហេង ឈុន, និងឧបាសិកា ធៀម ភា, ឧបាសក ឃុត ស៊្រុន, ឧបាសិកា សុង សុខគី, លោក​ គៀង សែ និងលោកស្រី លឹម ហេង, ឧបាសិកា ពេជ្រ លាភ, ឧបាសិកា គឹម ឡេង, ឧបាសិកា ហោ ឡាង, ឧបាសិកា អៀន រី និងកូនចៅ, ឧបាសិកា ម៉ែ គឹមហុង និងកូនចៅ, ឧបាសិកា ហួន មុំ, ឧបាសិកា សុខ ឈឿន និងស្វាមី, ឧបាសិកា ព្រុំ ផល្លី, ឧបាសិកា អ៊ឹម ទូច ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទភូមិចុងថ្នល់ខាងលិចទាំងមូល រួមជាមួយពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ។​Advertisements

សកម្មភាព

ពត៌មាន