> វេនកាន់បិណ្ឌទី២

2 10 2012

ភូមិដីថ្មីៈ វេនកាន់បិណ្ឌទី២នៅវត្តពោធិសត្ថារាម (ពោធិ៍ចិនតុង) ដែលដឹកនាំដោយៈ លោក ភឹន អ៊ីន ប្រធានភូមិ, លោកអាចារ្យ យឹម យន្ត, លោកអាចារ្យ តេង, លោកអាចារ្យ ឡន, លោកអាចារ្យ ផេង, លោកអាចារ្យ លីវ, លោកអាចារ្យ ពេជ្រ, លោកអាចារ្យ រស់, លោកអាចារ្យ ទូច, លោកអាចារ្យ ណៃ, ឧបាសក ឃិន សែ, ឧបាសក សុខ សារ៉ាន់, ឧបាសក ហ៊ី ជ្រុន, ឧបាសក មាស ណត់, ឧបាសក រស់ សំ, ឧបាសក តាល់ តាំង, ឧបាសក យ៉ែម យ៉ាន, ឧបាសិកា តុប សៅ, ឧសិកា ជឹម ជួង, ឧបាសិកា លុយ បាន, ឧបាសិកា ឈឹម ចាន់, ឧបាសក ឈឹម លីប៊យ, លោក សោម ម៉ន, លោក សយ សុង ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទភូមិដីថ្មីទាំងមូល រួមជាមួយពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ។

Advertisements

សកម្មភាព

ពត៌មាន
%d bloggers like this: