ស្ថិតិព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តពោធិ៍ចិនតុង

19 11 2010

សព្វថ្ងៃក្នុងវត្តពោធិសត្ថារាម (ពោធិ៍ចិនតុង) មានព្រះសង្ឃគង់នៅចំនួន ៥៥ អង្គ (ឆ្នាំ២០១០)

  • ភិក្ខុ ២៧ អង្គ
  • សាមណេរ ២៦ អង្គ

ស្លាយដ៍សូវ៍​នេះ​ត្រូវការ JavaScript។

បន្ថែមអំពីព្រះសង្ឃក្នុងវត្ត សូមចុចទីនេះ…

Advertisements

សកម្មភាព

ពត៌មាន