សូមអនុមោទនា!

12 08 2010

 សរុបបច្ច័យពេលបុណ្យផ្ការស្មីសាមគ្គីបានចំនួន
លុយខ្មែរ ២៤២៧៥០០០(ម្ភៃបួនលានពីរសែនប្រាំពីរម៉ឺនប្រាំពាន់)រៀល
លុយដុល្លា 2114 $


សកម្មភាពពេលឯកឧត្តម ងួន សុធាវី និងជំទាវ ទេព ណាគ្រី ចែកអំណោយដល់ គណៈកម្មការអាចារ្យដូនជី
មើលរូបច្រើនទៀត

Advertisements

សកម្មភាព

ពត៌មាន